ثبت نام در کلاسهای تعمیر موبایل 

کلاس های آموزش تعمیر موبایل که در حال حاضر هنرجو می پذیرند

عنوان دوره
الکترونیک و سخت افزار پایه
زمان برگزاری
در حال ثبت نام
مدت تقریبی دوره
۱۸ ساعت
عنوان دوره
تعمیرات موبایل و سخت افزار
زمان برگزاری
در حال ثبت نام
مدت تقریبی دوره
۴۸ ساعت
عنوان دوره
نرم افزار موبایل
زمان برگزاری
در حال ثبت نام
مدت تقریبی دوره
۱۲ ساعت
عنوان دوره
تعمیرات موبایل و سخت افزار تخصصی
زمان برگزاری
ظرفیت تکمیل شد
مدت تقریبی دوره
۴۸ ساعت
عنوان دوره
ساختار شبکه های مخابراتی و سلولی
زمان برگزاری
در حال برگزاری
مدت تقریبی دوره
۵۲ساعت