اساتید آموزشگاه البان از برترین اساتید در حوزه آموزش تعمیرات موبایل بوده که با وسواس خاصی انتخاب شده اند. اساتید آموزشگاه البان علاوه بر سابقه کار در حوزه تعمیرات موبایل دارای دانش تخصصی دانشگاهی در این زمینه نیز هستند.

سابقه کاری این اساتید تنها معطوف به تعمیرات داخل مغازه نبوده و با کمک مجموعه البان توانسته اند رویای تعمیرات موبایل در محل را به حقیقت مبدل کنند.

تلاش این اساتید نمونه این است که کارآموزان فارغ التحصیل از آموزشگاه بتوانند با کمک سامانه البان به نشانی www.elbaan.com به توانمندی تعمیرات موبایل در محل برسند.