کلاس هایی که در حال حاضر هنرجو می پذیرند

عنوان دوره
الکترونیک و سخت افزار پایه
زمان برگزاری
در حال ثبت نام
مدت تقریبی دوره
۱۸ ساعت
عنوان دوره
تعمیرات موبایل و سخت افزار
زمان برگزاری
در حال ثبت نام
مدت تقریبی دوره
۴۸ ساعت
عنوان دوره
نرم افزار موبایل
زمان برگزاری
در حال ثبت نام
مدت تقریبی دوره
۱۲ساعت

کلاسهای در حال برگزاری

عنوان دوره
تعمیرات موبایل و سخت افزار تخصصی
زمان برگزاری
ظرفیت تکمیل شد
مدت تقریبی دوره
۴۸ ساعت
عنوان دوره
ساختار شبکه های مخابراتی و سلولی
زمان برگزاری
ظرفیت تکمیل شد
مدت تقریبی دوره
۵۲ساعت
عنوان دوره
آموزش تعمیر تبلت سامسونگ
زمان برگزاری
ظرفیت تکمیل شد
مدت تقریبی دوره
۴۸ ساعت
عنوان دوره
آموزش تعمیر تبلت اپل
زمان برگزاری
ظرفیت تکمیل شد
مدت تقریبی دوره
۴۸ ساعت