در راستای تقاضاهای مکرر صورت گرفته، دیجی دکی علاوه بر تعمیرات گوشی های اپل، گوشی های سامسونگ را نیز  به “گوشیم را تعمیر کن”  اضافه کرد.

DIGI Transparent Changed

دیجی دکی، تجربه متفاوت در تعمیرات موبایل