آموزشگاه تعمیرات تلفن همراه

آموزشگاه تلفنهای همراه موبایل دُکی تحت نظر برجسته ترین اساتید شرکت دیجی دُکی با برگزاری دوره های سطح مقدماتی تا مقاطع حرفه ای و پیشرفته علاوه بر اینکه دانش خود را به کار اموزان انتقال میدهند بعد از تکمیل دوره های پیشرفته قرارداد همکاری خود را با نفرات برتر تکمیل کرده و انها را به عنوان اعضای تیم دیجی دُکی پذیرفته و اینده شغلی دیجی تک ها را تضمین مینماید.

آموزشگاه تعمیرات تلفن همراه

آموزشگاه تعمیرات تلفن همراه

ما آینده شغلی شما را تضمین میکنیم

حرفه ای شوید و حرفه ای کار کنید